Feminismus pro 99 procent

Manifest Feminismus pro 99 procent, na jehož vydání jsme se minulý rok v nakladatelství Neklid podíleli, kriticky nahlíží na liberální feminismus, jež je neodmyslitelně spjatý s kapitalistickým uspořádáním socioekonomických vztahů tvořícím hlavní příčinu krize společnosti.

Ačkoli naše družstevní nakladatelství vzniklo teprve nedávno, jsou nám blízké publikace a aktivity těchto kolektivů a skupin: