Přejít k hlavnímu obsahu

Utopistika: historické rozhodování ve 21. století

Immanuel Wallerstein: Utopistika, historické rozhodování ve 21. století
Immanuel Wallerstein
Utopistika: historické rozhodování ve 21. století

Kapitalistický systém se podle sociologa Immanuela Wallersteina dostává v celosvětovém měřítku do strukturální krize, jejímž výsledkem může, avšak nemusí být spravedlivější a demokratičtější uspořádání společnosti. Wallersteinova Utopistika nabízí realistickou analýzu současné situace a perspektiv pro takovou společenskou změnu, jež bude zároveň žádoucí i možná. Nesnaží se tedy navazovat na tradice utopického myšlení a konstruovat ideální, avšak sotva uskutečnitelnou budoucnost. Namísto toho usiluje o vyvolání diskuse o tom, jaké společenské struktury by nám všem mohly lépe vyhovovat a jaké strategie by nás mohly vést tímto směrem.

Immanuel WALLERSTEIN (1930–2019) vyučoval a bádal na Kolumbijské univerzitě (1958–71), McGill University (1971-76), École des hautes études en sciences sociales v Paříži (s přestávkami zde působil mezi lety 1975 a 1995) a Binghamton University/suny (1976–99), kde rovněž vedl Fernand Braudel Center for the Study of Economics, Historical Systems, and Civilizations. Od roku 2000 působil jako vedoucí výzkumný pracovník na Yaleově univerzitě. V letech 1994–98 byl prezidentem Mezinárodní sociologické asociace a v letech 1993–95 vedl Gulbenkianovu komisi pro restrukturaci sociálních věd. 

Ve své badatelské činnosti se zaměřil na tři hlavní oblasti analýzy světového systému – historický vývoj moderního světosystému, současnou krizi kapitalistické světoekonomiky a struktury vědění. 

Je autorem mnoha desítek knih, z nichž světový ohlas získaly zejména práce The Modern World-System (ve 3 svazcích, 1974, 1980 a 1989), Utopistics, Or Historical Choices for the Twenty-First Century (1998) a Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms (1991), které vycházejí v opakovaných vydáních a byly přeloženy do řady jazyků. V češtině kromě tohoto textu vyšla publikace shrnující výsledky Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd Kam směřují sociální vědy (1998), soubor esejů a přednášek pod názvem Úpadek americké moci: USA v chaotickém světě (2005), Evropský univerzalismus: rétorika moci (2008) a kolektivní monografie Má kapitalismus budoucnost? (2016).

Listopad 2023, 112 stran, formát 105×180 mm, pevná vazba

překlad: Rudolf Převrátil

ISBN: 978-80-908192-8-3

Cena: 280 Kč

Knihu si můžete objednat v knihkupectví ArtMap nebo v PageFive

Czech