Feminismus pro 99 procent

Manifest Feminismus pro 99 procent, na jehož vydání jsme se minulý rok v nakladatelství Neklid podíleli, kriticky nahlíží na liberální feminismus, jež je neodmyslitelně spjatý s kapitalistickým uspořádáním socioekonomických vztahů tvořícím hlavní příčinu krize společnosti. Místo liberálního feminismu manažérské vrstvy formuluje antikapitalistický, emancipační, antirasistický, antiimperialistický, ekosocialistický a internacionalistický feminismus, jehož hlavní zbraní jsou stávky žen a spolupráce se všemi radikálními hnutími na společné antikapitalistické vzpouře.

Utopistika, Immanuel Wallerstein

V roce 2006 jsme se podíleli na publikaci českého překladu Utopistiky od Immanuela Wallersteina (1930-2019).

Kapitalistický systém se podle sociologa Immanuela Wallersteina dostává v celosvětovém měřítku do strukturální krize, jejímž výsledkem může, avšak nemusí být spravedlivější a demokratičtější uspořádání společnosti. Wallersteinova Utopistika nabízí realistickou analýzu současné situace a perspektiv pro takovou společenskou změnu, jež bude zároveň žádoucí i možná. Nesnaží se tedy navazovat na tradice utopického myšlení a konstruovat ideální, avšak sotva uskutečnitelnou budoucnost. Namísto toho usiluje o vyvolání diskuse o tom, jaké společenské struktury by nám všem mohly lépe vyhovovat a jaké strategie by nás mohly vést tímto směrem.

Penso mas nao existo

Jsou nám dlouhodobě blízké publikace a aktivity těchto kolektivů a skupin: