situacionistická internacionála

Guy Debord > SPOLEČNOST SPEKTÁKLU

Nakladatelství: :intu: Rok vydání: 2007 ISBN: 978-80-903355-5-4 Stránky: 168
Cena: 168 Kč Odkazy: Objednat knihu


Společnost spektáklu (1967) je Debordovou nejzávažnější teoretickou prací, v níž tvořivě navazuje na Hegela, Marxe a Lukácse, aby postihl strukturu, fungování a rozpory soudobé kapitalistické společnosti, a to zejména její západní formy. Kapitál podle Deborda kolonizoval životní prostor v takové míře, že dal vzniknout spektáklu, falešné reprezentaci skutečnosti, utvářející identifikační vzory, potřeby i životní čas jedinců. Kniha silně ovlivnila nejen společenskou a kulturní kritiku následujících desetiletí (J. Baudrillard, F. Jameson, M. Hardt a A. Negri), ale i praktickou podobu protestů, které se snažily a snaží „uškodit spektakulární společnosti“.

Rozsáhlý poznámkový aparát k českému vydání si klade za úkol přiblížit některé pojmy a reálie, jež nejsou obecně známé, a identifikovat citace, narážky a vychýlení (détournements), jež umožnují nahlédnout vztah Debordova textu k textům jiných autorů.
Subscribe to RSS - situacionistická internacionála