Pasar al contenido principal

Družstevní nakladatelství UTOPIA LIBRI se zaměřuje na překračování hranic témat, žánrů, jazyků a na průniky myšlenek horizontálních a antiautoritářských sociálních hnutí, zejména anarchismu a (anarcho)feminismu, s kritickým pohledem na klimatickou krizi, současnou sociopolitickou situaci, umění a technologie moci.

Nakladatelství vzniklo po dlouholeté zkušenosti ze spolupráce mimo jiné na knihách v nakladatelství Intu (2003-2007)

Člověk, moc a spravedlnost, Chomsky, Foucault  Utopistika, Immanuel Wallerstein  Společnost spektáklu, Guy Debord

a nakladatelství Neklid (2018-2021), na nichž jsme se podílely nejen sazbou a grafickou úpravou obálek, ale i redakčně a korektorsky.

Bruno Latour, Zpátky na zem  Kropotkin, Evoluce a revoluce  Feminismus pro 99 procent