Co číst?

Feminismus pro 99 procent

Manifest Feminismus pro 99 procent, na jehož vydání jsme se minulý rok v nakladatelství Neklid podíleli, kriticky nahlíží na liberální feminismus, jež je neodmyslitelně spjatý s kapitalistickým uspořádáním socioekonomických vztahů tvořícím hlavní příčinu krize společnosti. Místo liberálního feminismu manažérské vrstvy formuluje antikapitalistický, emancipační, antirasistický, antiimperialistický, ekosocialistický a internacionalistický feminismus, jehož hlavní zbraní jsou stávky žen a spolupráce se všemi radikálními hnutími na společné antikapitalistické vzpouře.

Feminismus pro 99 procent je neklidným antikapitalistickým feminismem, který se nikdy nespokojí s pouhým zrovnoprávňováním, dokud nedosáhneme skutečné rovnosti. Nikdy se nespokojí se zákonem uznanými právy, dokud nebudeme mít skutečnou spravedlnost. A nikdy se nespokojí s demokracií, dokud nebude svoboda jednotlivce poměřována na základě svobody pro všechny.“