Přejít k hlavnímu obsahu

Glitch feminismus: manifest

Legacy Russell: Glitch feminismus: manifest
Legacy Russell
Glitch feminismus: manifest

glitch: hovor. nepředvídatelná chyba, zásek, zádrhel, problém, závada, která překáží hladkému chodu (…) sociálního stroje, narušuje hranici mezi životem, uměním a aktivismem online a AFK, zkoumá tvůrčí potenciál radikálního odmítnutí, který se odráží v tvorbě celé řady současných PoC, queer a trans uměleckyň.

Kurátorka a spisovatelka Legacy Russell pochází z New Yorku, kde v současné době působí jako ředitelka a hlavní kurátorka alternativního centra umění The Kitchen. Russell studovala dějiny umění na Goldsmiths, University of London a její akademická, kurátorská a tvůrčí práce se zaměřuje na gender, performanci, digitální sebepojetí, internetové modlářství a rituály nových médií.

Futuristický feminismus pro 21. století, který odhazuje růžové brýle a na poli digitálních platforem vyhlašuje západnímu patriarchátu hashtagovou válku.(Ondřej Trhoň, Revue Prostor)

Květen 2023, 168 stran, formát 105×180 mm

Ilustrace na obálce: Jakub Hošek & Nik Timková

Barevné ilustrace

Ukázka z knihy «Glitch feminismus:manifest», Legacy Russell

ISBN 978-80-908192-7-6

Cena: 280 Kč

Knihu si můžete objednat v knihkupectví ArtMap nebo v PageFive

* * *

Glitch feminismus a kvíření jazyka českého


Na otázku, jak začlenit genderovou a nebinární realitu do češtiny v tuto chvíli neexistuje jednoznačný a přesvědčivý soubor odpovědí, spíš vůle k odpovídání, experimentování, hledání. Velkou inspiraci pro náš přístup poskytla diskuse Kvíření jazyka českého / O užívání genderově inkluzivního jazyka v institucích a organizacích, kterou uspořádal v roce 2021 Institut úzkosti. 

Při redakci překladu jsme volilÿ různá řešení, návrhy a postupy, v nichž si pravděpodobně protiřečíme a občas vnášíme (v duchu textu) do jazyka „chyby“, zmatek a nejasnost. Z typografických důvodů jsme se vyhnulÿ použití hvězdičky, lomítka, které působí v textu cizorodě a exotizují něco, co by mělo být z podstaty zcela běžné. Podtržítkem jsme v některých nebinárních nebo genderově ambivalentních situacích naopak zkusilÿ vyjádřit skutečnost, že zde cosi chybí: čeština (zatím) nemá, na rozdíl od jiných jazyků, nebinární rod. Ve třetí osobě množného čísla příčestí minulého jsme váhalÿ mezi formou -yi a ÿ, které nakonec převládlo jako hybrid y a i v morseovce.

Inspirovánÿ dávnými obrozenckyněmi, jalÿ jsme se DIY slovotvorby a překonalÿ limity přechylování a české abecedy jako takové: v textu na vás, mimo jiné, číhají umělckyně, slitky í a é (ve skutečnosti ı a é) a další překvapení.

Czech